top of page

SKYGGER

Forprosjekt scenekunst
skyggespill for voksne.

Produsert av Animalske produksjoner

aug-sept 2017 

Høst 2017 fikk animalske produksjoner støtte til forprosjekt scenekunst fra Norsk Kulturråd.

Anne-Mali Sæther regi, Henriette Blakstad og Gisle Hass skuespillere, Birgitte Fjeld Bjørsvik dramatiker. Guri Guri Henriksen visuell utforming/skyggespill.


Vi inviterte Nasim Alimoradi til å delta en dag sammen med oss, som forteller og figurfører. I videosnutten under improviserer skuespilerne og Nasim til hans diktet"Guds himmel har alltid en farge". Nasim Alimoradi er en papirløs kurdisk flykning fra Iran som vi håper vi kan jobbe mer med senere.

Vi skal søke midler til å jobbe videre med et scenekunstprosjekt for voksne høst 2019.

_SKY9783-.jpg

''''''''''''''''''''''''''''''''

_SKY9768.jpg

''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''

_SKY9785.jpg

''''''''''''''''''''''''''''''''

_SKY0709.jpg
Skygger på animalske produskjoners sider
Skygger: Collections
bottom of page