top of page

KUNSTNERENES HUS

Iustasjonsppdrag for Kunstnernes hus, web og trykksaker- feb 2019

Kunstnerens hus: Projects

PRINTSCREEN

fra websidene.
Tegninger satt inn under babyomvisning. Sidene er under stadig forandring, men slik lå tegningene mars 2019. trykk på bildet så kommer du til sidene

kunstnerneshus_omvisere.jpg

PRINTSCREEN

fra websidene.
Tegninger satt inn under verksted for barn. Sidene er under stadig forandring, men slik lå tegningene mars 2019. trykk på bildet så kommer du til sidene

hjkkk.jpg
Kunstnerens hus: Collections

Noen av tegningene

babyomvising_alle_3_løvene.jpg

babyomvisninger

07_fil_to_skatere_ungdomxx.jpg

omvisning for ungdom

Plot_to_skatere.jpg

omvisinger for ungdom

ark xx.jpg

..........

skater som sitter m arkxx.jpg

.....

masse ark.jpg

.....

Kunstnerens hus: Projects
bottom of page